Oznámenie o novej stránke pre držiteľov Preukazu študenta Od 1.9.2021 portál moja.dopravnakarta.sk nie je prístupný pre študentov. Svoj Preukaz študenta vydaný strednou školou, vysokou školou alebo univerzitou, si registrujete na www.ubian.sk alebo v aplikácii Ubian. Po registrácii na Ubian si pridáte svoj Preukaz študenta a zobrazia sa vám aktuálne informácie o platnosti zliav v doprave.
Platnosť preukazu študenta v doprave na školský rok 2021/2022 si už predĺžte na www.ubian.sk alebo v aplikácii Ubian.
VSTUP