Kontakt

Sídlo spoločnosti:

TransData, s.r.o.
M. R. Štefánika 139
010 01 Žilina

IČO: 35 741 236, IČ DPH: SK2020242763
Zapísaná: obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č: 69536/L
Bankové spojenie: SK 42 1100 0000 0026 2519 0579

Podpora zákazníkom:

Dopravný sektor – hardvérové a softvérové riešenia, čipové karty
e-mail: doprava@transdata.sk
mobil: +421 918 963 009

Vysoké školy, stredné školy, súkromný sektor – hardvérové a softvérové riešenia
e-mail:  preukazstudenta@transdata.sk
mobil: +421 905 384 110

Vysoké školy, stredné školy, súkromný sektor – čipové karty
e-mail:  preukazziaka@transdata.sk
mobil: +421 905 384 092