Ako sa stať užívatelom TransCard?

Aby ste mohli využívať všetky výhody systému akceptácie TransCard je potrebná vaša registrácia na portál moja.dopravnakarta.sk. Na registráciu budete potrebovať: 
 1.   Platný preukaz študenta alebo žiaka; 
 2.   Platnú e-mailovú adresu; 
 3.   3 minúty svojho času na registráciu účtu. 

Prečo sa registrovať a stať užívateľom? 
 • • Môžete si zakúpiť predplatný cestovný lístok alebo nebiť dopravnú peňaženku on-line, bez toho aby ste museli použiť obvyklé predajnéh miesta svojho dopravcu;
  • Môžete skontrolovať stav vašeho preukazu v každom okamihu;
  • Môžete si nastaviť upozornenie na končiacu platnosti cestovných lístkov alebo nízku hodnotu vkladu na dopravnej peňaženke;
  • Budete môcť vytlačiť potvrdenie o zaplatení za vykonané platby

Čo je systém akceptácie TransCard
Systém akceptrácie TransCard umožňuje, aby preukazy študenta a žiaka mohli byť použité ako elektronická dopravná peňaženka, predplatný časový lístok (PCL), elektronický jednorazový lístok (JCL), alebo elektronický doklad na priznanie nároku na zľavu u zmluvných dopravcov TransCard. 

Systém Akceptácie TransCard šetrí vaše peniaze tým, že:
 1. nemusíte platiť za dopravnú kartu ani u jedného zo zapojených dopravcov, cestujete iba na jednu čipovú kartu = preukaz žiaka alebo študenta,
 2. platba z elektronickej peňaženky dopravcu je cenovo zvýhodnená oproti platbe v hotovosti,
 3. pre časť dopravných spoločností SAD zapojených do systému Akceptácie  spoločnosť TransData s.r.o. vykonáva tzv. dátový clearing. U dvanástich autobusových dopravcov v SR takto môžete cestovať na jednu aktivovanú dopravnú peňaženku a jeden nabitý kredit. Nie je dôležité, akým autobusom cestujete, jednoducho 1krát si u niektorého z nich peňaženku aktivujete, nabijete si do nej kredit a cestujete autobusom hociktorého z nich!
 4. Aktivovaná doprava v čipe preukazu žiaka alebo študenta umožňuje mať súčasne aktívnu železničnú preukážku, dopravnú peňaženku a predplatné časové lístky (PCL) zvoleného dopravcu.
Navyše ako BONUS vám systém Akceptácie  prináša možnosť použiť svoj preukaz študenta ako knižničný preukaz ôsmich štátnych vedeckých knižníc v SR, stačí si ho v knižnici zaregistrovať.


Dopravná aplikácia
Aktivovaná doprava v čipe preukazu žiaka alebo študenta umožňuje držiteľovi využívať preukaz žiaka alebo študenta vysokej školy ako dopravnú kartu v dopravných spoločnostiach zapojených do systému akceptácie TransCard, na základe platných prepravných a tarifných podmienok jednotlivých dopravných spoločností a v súlade s VOP systému Akceptácie.

Platnosť dopravnej aplikácie
Doprava sa aktivuje na obdobie 13. mesiacov od 1.9. do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka pre Preukazy študenta. Počas  mesiaca september je študentom, ktorí pokračujú v ďalšom ročníku študijného programu umožnené  cestovať  na  zápis so zľavou. Túto možnosť poskytuje väčšina autobusových dopravcov aj ZSSK, a.s., ale je potrebné sa informovať u konkrétneho dopravcu, nakoľko je to podmienené jeho platnými tarifnými podmienkami.
Pre Preukazy žiaka sa doprava aktivuje na obdobie 13. mesiacov od 1.6. do 31.8. nasledujúceho kalendárneho roka.

Cena za aktiváciu dopravnej aplikácie
Cena kupónu  pre aktuálny akademický rok  je 3,- € s DPH. V cene sú zahrnuté SW licencie a služby spojené s vytvorením, správou, prevádzkou systému Akceptácie a zabezpečením jeho funkcionalít. 

Mám záujem o kupón
Aby ste mohli používať čip svojho preukazu žiaka alebo študenta na zvýhodnené cestovanie v doprave, je potrebné splniť nasledovné podmienky:
 • • byť študentom vysokej školy v SR vydávajúcej preukaz študenta s čipom pripraveným pre použitie v systéme TransCard, ktorá má uzatvorenú zmluvu o pristúpení do systému TransCard,   
• zapíšte sa do ďalšieho ročníka štúdia,
• min. 1 deň po  zápise si objednať a uhradiť kupón  na tomto portáli jednou z možností. Stav kupónu sa zmení na zaplatený/neaktívny,
• dopravnú aplikáciu v čipe preukazu žiaka alebo študenta si aktivovať priložením preukazu na terminál školy.

V prípade úspešnej aktivácie funkcionalít  v čipe preukazu žiaka alebo študenta bude na termináli znázornený ako aktívny a platnosť 31.8.2014 pri autobusovej a 30.9.2014 pri železničnej doprave. Stav kupónu na portáli moja.dopravnakarta.sk sa zmení na zaplatený/aktívny.