Ako sa stať užívatelom TransCard?

Čo je systém akceptácie TransCard
Systém akceptácie TransCard umožňuje vzájomnú akceptáciu dopravných kariet a preukazov študenta s aktívnou dopravnou aplikáciou u zmluvných dopravcov. Preukaz študenta môže byť použitý ako elektronická dopravná peňaženka, predplatný časový lístok (PCL) alebo elektronický doklad na priznanie nároku na zľavu u dopravcov.

Prečo sa registrovať a stať užívateľom?
    1. Môžete si zakúpiť predplatný cestovný lístok alebo dobiť dopravnú peňaženku on-line.
    2. Môžete skontrolovať platnosť vášho preukazu študenta.
    3. Môžete si nastaviť upozornenie na končiacu platnosť predplatného cestovného lístku alebo nízku hodnotu vkladu na dopravnej peňaženke.
    4. Máte iba jednu kartu Preukaz študenta, s ktorou cestujete a nemusíte platiť za dopravnú kartu ani u jedného zo zapojených dopravcov.
    5. Platba za cestovný lístok z elektronickej peňaženky na Preukaze študenta je cenovo zvýhodnená oproti platbe v hotovosti.
    6. Na jednu aktivovanú dopravnú peňaženku a jeden nabitý kredit môžete cestovať u viacrých autobusových dopravcov v SR. Nie je dôležité, akým autobusom cestujete, jednoducho 1krát si u niektorého z nich peňaženku aktivujete, nabijete si do nej kredit a cestujete autobusom hociktorého z nich!
    7. Aktivovaná doprava v čipe preukazu študenta umožňuje mať súčasne aktívnu železničnú preukážku, dopravnú peňaženku a predplatné časové lístky (PCL) zvoleného dopravcu.
    8. Preukaz študenta môžete použiť ako knižničný preukaz ôsmich štátnych vedeckých knižníc v SR, stačí si ho v knižnici zaregistrovať.

Dopravná aplikácia
Aktivovaná doprava v čipe preukazu žiaka alebo študenta umožňuje držiteľovi využívať preukaz žiaka alebo študenta vysokej školy ako dopravnú kartu v dopravných spoločnostiach zapojených do systému akceptácie TransCard, na základe platných prepravných a tarifných podmienok jednotlivých dopravných spoločností.

Platnosť dopravnej aplikácie
Doprava sa aktivuje na obdobie 13. mesiacov od 1.9. do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka pre Preukazy študenta (študenti VŠ). Počas  mesiaca september je študentom, ktorí pokračujú v ďalšom ročníku študijného programu umožnené  cestovať  na  zápis so zľavou. Túto možnosť poskytuje väčšina autobusových dopravcov aj ZSSK, a.s., ale je potrebné sa informovať u konkrétneho dopravcu, nakoľko je to podmienené jeho platnými tarifnými podmienkami.
Pre Preukazy žiaka (žiaci ZŠ a SŠ) sa doprava aktivuje na obdobie 13. mesiacov od 1.6. do 31.8. nasledujúceho kalendárneho roka.

Cena za aktiváciu dopravnej aplikácie a predĺženie platnosti zľavy na dopravu
Cena za aktiváciu alebo predĺženie platnosti zľavy na dopravu na Preukaze študenta a Preukaze žiaka pre aktuálny akademický rok  je 3,00 € s DPH. V cene sú zahrnuté SW licencie a služby spojené s vytvorením, správou, prevádzkou systému akceptácie a zabezpečením jeho funkcionalít.

Mám záujem o zľavu na dopravu
Aby ste mohli používať čip svojho preukazu žiaka alebo študenta na zvýhodnené cestovanie v doprave, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

Študenti VŠ:
    1. byť študentom vysokej školy v SR vydávajúcej preukaz študenta s čipom pripraveným pre použitie v systéme akceptácie TransCard.
    2. zapíšte sa do ďalšieho ročníka štúdia a zaplatíte poplatok príslušnej škole.
    3. V prípade, ak vaša škola nevyberá poplatky, min. 1 deň po  zápise si objednať a uhradiť poplatok za prolongáciu zľavy na dopravu  na tomto portáli.

Študenti SŠ:
    1. Preukaz žiaka vydáva príslušná stredná škola. Po potvrdení školy, že pokračujete v štúdiu vám bude umožnené prolongovať si zľavu na dopravu.
    2. Pošlite SMS alebo uhraďte poplatok za prolongáciu zľavy na dopravu na tomto portáli.

Platí pre SŠ aj VŠ:
    1. Po uhradení poplatku za prolongáciu zľavy sa stav zmení na zaplatený/neaktívny.
    2. Platnosť zľavy na dopravu v čipe preukazu žiaka alebo študenta si aktivujete priložením preukazu na terminál školy.
    3. V prípade úspešnej aktivácie funkcionalít  v čipe preukazu žiaka alebo študenta bude na termináli znázornený ako aktívny a zobrazená platnosť pre autobusovú a pre železničnú dopravu. Stav platnosti zľavy na portáli moja.dopravnakarta.sk sa zmení na zaplatený/aktívny.