Objednávka duplikátu karty
(po strate karty vydanej strednou školou)