Oznam
Vážený klient, dovoľte nám informovať Vás, že z dôvodu oneskorenej dodávky Preukazu žiaka v dizajne ISIC/EURO<26, budú duplikáty preukazov vydávané až v mesiaci júl. Ďakujeme za pochopenie.
Objednávka duplikátu karty
(po strate karty vydanej strednou školou)